தமிழில்

தமிழில் காண

அவ்வை என்னும் அரிய தமிழ் அறிஞர்

Volume 03, Issue 03 | July 2023 - September 2023

பேரா. முனைவர். ப. காளிமுத்து

பெரியார் மணியம்மை அறிவியல் தொழில்நுட்பக் கழகம் (நிகர்நிலை)


Kalimuthu, Pa. 2023. "Avvai ennum ariya Thamizh Arignar”. Dravida Pozhil – Journal of Dravidian Studies 3 (3): 49-60.


bibliography

 • புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன் - குறிஞ்சித் திட்டு; பிரிவு-12 (1959)
 • பேரா. எஸ். வையாபுரிப்பிள்ளை(ப.ஆ) சங்க இலக்கியம்- பாட்டும் தொகையும், (1940),சைவ சித்தாந்த மகா சமாஜம், சென்னை.
 • ஞா.தேவநேயப் பாவாணர் - தென்மொழி - திங்களிதழ்
 • கி. வீரமணி(புரவலர்) - திராவிடப் பொழில் காலாண்டு ஆய்விதழ், சனவரி - 2021.
 • ப. திருமாவேலன் - இவர் தமிழர் இல்லை என்றால் வேறு எவர் தமிழர்? I; ப.205
 • புரட்சிக்கவிஞர் - இசையமுது - முதற்பகுதி
 • அவ்வை சு. துரைசாமி - நற்றிணை மூலமும் விளக்கவுரையும், (1966) ப. 75-உரை
 • மாமூலனார் - நற்றிணை; ப.75
 • அவ்வை சு. துரைசாமி... - மு.நூ.
 • பின்னத்தூர் நாராயணசாமி அய்யர்; -நற்றிணை; மூலமும் உரையும் (1956)
 • அவ்வை சு. துரைசாமி... - மு.நூ; ப.75 உரை
 • அவ்வை சு. துரைசாமி... புறநானூறு மூலமும் உரையும் ப.34
 • கி. வீரமணி(ப.ஆ)... அசல் மனுதரும சாஸ்திரம், 8:379-381
 • ப. காளிமுத்து... - மனுநீதி ஒரு மறுபார்வை; ப.92 (2010)
 • அவ்வை சு. துரைசாமி... - சேரமன்னர் வரலாறு ப.271
 • THE HINDU 09.02.2023 'ASI' Keeladi report pushes Sangam age, further back to 800 BCE
 • THE HINDU - 08.02.2023
 • அவ்வை சு. துரைசாமி.... சேரமன்னர் வரலாறு: ப.43
 • மேலது - மேலது; பக்.182-183
 • டாக்டர் மா. இராசமாணிக்கனார் - சேரமன்னர் வரலாறு (மு.நூ) முன்னுரை
 • எம்.எஸ். வைரண பிள்ளை - மேலது, முன்னுரை
 • அவ்வை சு. துரைசாமி - அய்ங்குறு நூறு மூலமும் விளக்கவுரையும்; முன்னுரை, ப.3
 • மேலது - பக். 7-8
 • அவ்வை நடராசன், தினமணி - 25.9.2003 (உரை வேந்தருக்கு ஒரு நூற்றாண்டு) 2003

This work is licensed under a

CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)