தமிழில்

தமிழில் காண

இலங்கையில் சமூகநீதி : சில அறிமுகக் குறிப்புகள்

Volume 1, Issue 3 | July 2021 - September 2021

தெ. ஞாலசீர்த்தி மீநிலங்கோ

ஓஸ்லோ பல்கலைக்கழகம், நோர்வே


T, MeeNilankco 2021. “Ilangaiyil Samooga Needhi: Sila Arimuga Kurippugal”. Dravida Pozhil – Journal of Dravidian Studies 1 (3): 24 - 40


bibliography

 • Imayavaramban. 1988. On National Relations in Sri Lanka. Madras: Chennai Books.
 • Jayawardena, Kumari. 1972. The rise of the labour movement in Ceylon. Durham: Duke University Press.
 • Jayawardena, Kumari. 1974. The rise of the working class in Sri Lanka & the printers strike of 1893. Wellawatte: Wesley Press.
 • Jayawardena, Kumari. 1985. Ethnic and Class Conflicts in Sri Lanka. Colombo: Centre for Social Analysis
 • Jayawardena, Kumari. 2003. Nobodies to somebodies: the rise of the colonial bourgeoisie in Sri Lanka. Colombo: Social Scientists' Association.
 • Kadirgamar, Santasilan. 1980. Handy Perinbanayagam: A Memorial Volume. Jaffna: Handy Perinbanayagam Commemoration Society
 • Krishna, Sankaran. 1999. Postcolonial Insecurities: India, Sri Lanka and the Question of Nationhood. Minneapolis: University of Minnesota Press.
 • Obeyesekere, Gananath. 2004. Buddhism, Nationhood and Cultural Identity: The Premodern and Pre Colonial Formations. Colombo: International Centre for Ethnic Studies
 • Sivasegaram, S. 2009. The Sri Lankan Crisis and the Search for Solutions. Delhi: Aakar Books.
 • Thaheer, Minna. 2014. Re-examining the conditions of subalternity in pluralistic societies - A Case study of the Malays in Sri Lanka. Working Paper 2. Colombo: Social Scientists' Association.
 • Theiventhran, Gz. MeeNilankco. 2014. “Democracy at the margins or the margins of democracy: Reflections from the Kerala community in Sri Lanka”. Working Paper 1. Colombo: Social Scientists' Association.
 • Uyangoda, Jayadeva. 1998. “Biographies of a decaying nation-state" In Mithran Tiruchelvam and C.S. Dattathreya eds., Culture and politics of identity in Sri Lanka. Colombo: International Centre for Ethnic Studies.
 • Uyangoda, Jayadeva. 1999. "A State of Desire? Some Reflections on the Unreformablity of Sri Lanka's Post-Colonial State." In Marucs Meyer and Siri Hettige, eds., Sri Lanka at Crossroads. Colombo: University of Colombo, 92–138.
 • Uyangoda, Jayadeva. 2009. 'New configurations and constraints'. Frontline. Available at: https://frontline.thehindu.com/cover-story/article30183730.ece (Accessed 15 May 2021].
 • இமயவரம்பன் . 2000. தந்தையும் மைந்தரும். கொழும்பு: புதிய பூமி வெளியீட்டகம்.
 • செந்திவேல். சி.கா. 2014. தோழர் மணியம் நினைவுகள். கொழும்பு: புதிய நீதி வெளியீட்டகம்.
 • சிவசேகரம். சி. 1999. தேசியவாதமும் தமிழர் விடுதலையும். கொழும்பு: புதிய பூமி வெளியீட்டகம்.

This work is licensed under a

CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)