தமிழில்

தமிழில் காண

ஜாதியும் சமதர்மமும்

Volume 1, Issue 2 | April 2021 - June 2021

தோழர். சு. அறிவுக்கரசு

செயலவைத்தலைவர், திராவிடர் கழகம்


S, Arivukkarasu. 2021. "Jaadhiyum Samadharmamum”. Dravida Pozhil – Journal of Dravidian Studies 1 (2):98-108.


bibliography

 • ம.சிங்காரவேலர் - "சமூகம் - சமயம்", நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் பிரைவேட் லிமிடேட், பக்கம் 60
 • மேலது - பக்கம் 61
 • மேலது பக்கம் 67.
 • பாரதிதாசன், ஏழைகள் சிரிக்கிறார்கள், பக்கம் 66.
 • பாரதிதாசன், நாள் மலர்கள், பக்கம் 131
 • பி.ஆர்.குப்புசாமி - மண்ணுக்கேற்ற பொது உடமை - பக்கம் 6
 • சுகுமாவ் சென் - (சி.பி.எம். நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்), இந்திய தொழிற்சங்க வரலாறு.)
 • மேலது
 • தந்தை பெரியார், 'குடிஅரசு' இதழ், 18.8.1933
 • ப.ஜீவானந்தம், 'குடிஅரசு' இதழ், 27.10.1935
 • ப. ஜீவானந்தம், 'தினமணி' நாளிதழ், 25.10.1936
 • தந்தை பெரியார், 'குடிஅரசு' இதழ், 01.01.1933
 • தந்தை பெரியார், பெரியார் பிறந்த நாள் (93) மலர் 17.09.1971
 • முருகப்பன் ஜெசி கூட்டாக எழுதியது. "நொறுக்கப்படும் மக்களும் மறுக்கப்படும் நீதியும்", இளைஞர்களுக்கான சமூக விழிப்புணர்வு மையம், தமிழ் நாடு, பக்கம் 91
 • 'தி இந்து' நாளிதழ், 15.12.2013
 • முருகப்பன் ஜெசி கூட்டாக எழுதியது. "நொறுக்கப்படும் மக்களும் மறுக்கப்படும் நீதியும்", இளைஞர்களுக்கான சமூக விழிப்புணர்வு மையம், தமிழ் நாடு, பக்கம் 21

This work is licensed under a

CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)