தமிழில்

தமிழில் காண

கேரளத்தின் பழம் பதிவுகளில் தமிழ்

Volume 1, Issue 3 | July 2021 - September 2021

முதுவர். பொ. இரணியன்

Po, Iraniyan. 2021. “Keralathin Pazham Pathivugalil Thamizh”. Dravida Pozhil – Journal of Dravidian Studies 1 (3): 64 - 78


bibliography

 • சேரநாட்டில் தமிழ் வட்டெழுத்து-இரா.கிருட்டினமூர்த்தி எம்.ஏ., 161 அண்ணாசாலை, சென்னை-2.
 • மலையாளக் கவிதை - முனைவர் சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம் (உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை)
 • சரித்திர கவாடங்ஙள் (மலை) - வி.வி.கே.வாலத்து, நேஷனல் புக் ஸ்டால், கோட்டயம்.
 • ஸ்தல நாமச் சரித்திரம் - திருவனந்தபுரம் ஜில்லா (மலை) - ஹரிகட்டேல் - வெளியீடு: சாகித்ய பிரவர்த்தக சககரண சங்கம், நேஷனல் புக் ஸ்டால், திருவனந்தபுரம்.
 • பெரிய புராணம் - சேக்கிழார் - விறல்மிண்டார் 1.
 • சேரநாடும் செந்தமிழும் - வித்துவான் செ.சதாசிவம் (1964) - பாரி நிலையம், சென்னை-1.
 • சேரநாட்டில் தமிழ் வட்டெழுத்து - இரா.கிருட்டிணமூர்த்தி.
 • தமிழும் மலையாளமும் - கட்டுரை- செந்தமிழ் இதழ் சன-மார்ச். 1952 - எஸ்.வையாபுரிப் பிள்ளை - சேரநாட்டில் தமிழ் வட்டெழுத்து மேற்கோள்.
 • மேற்படி - சேரநாட்டில் தமிழ் வட்டெழுத்து.
 • இராமசரிதம் (மலை) - நேஷனல் புக் ஸ்டால், கோட்டயம்.
 • மேற்படி நூல்.
 • சேரநாடும் செந்தமிழும்
 • இராமசரிதம் - 5ஆம் 6ஆம் படலங்கள்.
 • இராமகாதைப் பாட்டு - அய்யப்ப பிள்ளை ஆசான் - சேரநாடும் செந்தமிழும் - செ.சதாசிவம் மேற்கோள்.
 • குஞ்சன் நம்பியார் - மலையாளக் கவிதை - முனைவர் சிற்பி மேற்கோள்.
 • இரயிம்மன்தம்பி - மேற்படி நூல் மேற்கோள்.
 • மேற்கோள் - சேரநாடும் செந்தமிழும் பக்.60, 61
 • மேற்கோள் - மேற்படி நூல் (பக்.92)
 • சேரநாட்டில் தமிழ் வட்டெழுத்து - பின்னிணைப்பு
 • மலையாளம் மாற்றமும் வளர்ச்சியும் (மலை) - மேற்கோள் - கே.எம்.பிரபாகர வாரியர் - நேஷனல் புக் ஸ்டால். பக்.82.
 • மேற்படி நூல். பக்.81-85.
 • சேரநாடும் செந்தமிழும் பக்.48, 49. செ.சதாசிவம்.
 • ஸ்தல நாமச் சரித்திரம் (மலை) - ஹரிகட்டேல் பக்.22.
 • மேற்படி நூல், பக்.37, 38.
 • மேற்படி நூல், பக்.63.
 • மேற்படி நூல்.
 • மேற்படி நூல், பக்.174.
 • மேற்படி நூல், பக்.174.
 • சேரநாட்டில் தமிழ் வட்டெழுத்து (1982) பக்.42. - இரா.கிருட்டிணமூர்த்தி.
 • சச்சிதானந்தன் கவிதைகள் - தமிழில் கவிஞர் சிற்பி; வெளியீடு: காவ்யா இந்திரா நகர், பெங்களூரு.

This work is licensed under a

CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)