தமிழில்

தமிழில் காண

குறளும் மனுவும் - ஒப்பீடு

Volume 1, Issue 4 | October 2021 - December 2021

திரு. நா. முத்துநிலவன்


Na, Muthunilavan. 2021. "Kuralum Manuvum Oppeedu”. Dravida Pozhil – Journal of Dravidian Studies 1 (4):67-78.


bibliography

 • 24-10-2020 விகடன் இணையம் – படத்துடன்
 • 04-11-2020தினமணிநாளிதழ் நடுப்பக்கக் கட்டுரை
 • 20-11-2020 தினமணி நாளிதழ் நடுப்பக்கக் கட்டுரை
 • திருக்குறள்-வரிசை எண்-54, அதிகாரம் – வாழ்க்கைத் துணைநலம்)
 • மனுதர்மசாஸ்திரம் - அத்தியாயம்-11 சுலோகம்-6
 • மனு தர்ம சாஸ்திரம் -- அத்".11. சுலோ-.66.
 • மனு தர்ம சாஸ்திரம் -- அத்-9, சுலோ-19
 • மனு தர்ம சாஸ்திரம் -அத்-2 சுலோ213
 • மனு தர்ம சாஸ்திரம் -அத்-9சுலோ78
 • மனு தர்ம சாஸ்திரம் -அத்-5 சுலோ-154
 • மனு தர்ம சாஸ்திரம் -அத்- 5 சுலோ-156
 • மனு தர்ம சாஸ்திரம் -அத்- 5 சுலோ-156
 • மு.பழனியப்பன்-திருக்குறள் தமிழ்ப் பண்பாட்டுக் கையேடு-பக்-51
 • கந்தர்வன்கவிதைகள் – சந்தியாபதிப்பகம் – பக்-
 • மனு தர்ம சாஸ்திரம் - அத்-9, ,சுலோ-148)
 • பகவத்கீதை - அத்-9, சுலோ-32
 • கீதையின்மறுபக்கம் – கி.வீரமணி- பின்அட்டை
 • மனுதர்ம சாஸ்திரம் - அத்-8; சுலோ-415
 • திருக்குறள்- வரிசை எண்-972 (அதிகாரம்-பெருமை)
 • மனு தர்ம சாஸ்திரம் - அத்-1, சுலோ-31
 • பகவத் கீதை - அத்4 , சுலோ-13
 • பாரதி தாசன் - குறிஞ்சித்திட்டு –வரிகள்-520-525
 • பாரதியார் – உயிர்பெற்ற தமிழர்பாட்டு-13
 • தமிழ்நாடு அரசின் தமிழிணைய கல்விக் கழக இணையதளம் திருக்குறள்- பரிமேலழகர் உரை) http://www.tamilvu.org/slet/l2100/l2100pd1.jsp?bookid=31&auth_pub_id=29&pno=9 )
 • விகடன் இணையம்-பிப்.07, 2018
 • மாபெரும்தமிழ்க்கனவு- தமிழ்திசை- செல்வ.புவியரசன்- பக்-220
 • மனோன்மணியம்- தமிழ்த் தெய்வ வணக்கம், 11ஆம் தாழிசை
 • திருக்குறள்-வரிசை எண்-972, அதிகாரம்-பெருமை
 • மனு தர்ம சாஸ்திரம் -அத்-1, சுலோ-94)
 • மனு தர்ம சாஸ்திரம் –அத்-1-சுலோகம்-89
 • மனு தர்ம சாஸ்திரம் -4-61
 • மனு தர்ம சாஸ்திரம் -8-21
 • மனு தர்ம சாஸ்திரம் -8-22
 • மனு தர்ம சாஸ்திரம் -8-417
 • மனு தர்ம சாஸ்திரம் -10-47-49
 • மனு தர்ம சாஸ்திரம் - 10-50
 • மனு தர்ம சாஸ்திரம் -10 : 52
 • மனு தர்ம சாஸ்திரம் - 10 : 52
 • மனு தர்ம சாஸ்திரம் - 1:90
 • மனு தர்ம சாஸ்திரம் – 2-31, 32
 • மனு தர்ம சாஸ்திரம் - 8-412
 • திருக்குறள்- வரிசை எண்-282,அதிகாரம்- கள்ளாமை
 • மனு தர்ம சாஸ்திரம்- அத்தியாயம்-8, சுலோகம்--417
 • மனுதர்மசாஸ்திரம் – அத்தியாயம்-.9. சுலோகம்.248
 • மனுதர்மசாஸ்திரம் - அத்தியாயம்-11. சுலோகம்-12.
 • திருக்குறள் – வரிசைஎண்-134, அதிகாரம்-ஒழுக்கமுடைமை
 • திருக்குறள் – வரிசைஎண் -409, அதிகாரம்-கல்லாமை.
 • புறநானூறு, பாடல் எண்-183, ஆரியப்படை கடந்த நெடுஞ்செழியன்
 • மனு தர்ம சாஸ்திரம் -அத்தியாயம்-8,சுலோகம்-20
 • திருக்குறள்- வரிசை எண்-314, அதிகாரம்- இன்னா செய்யாமை.
 • திருக்குறள் – வரிசை எண்-550, அதிகாரம்- செங்கோன்மை.
 • மனு தர்ம சாஸ்திரம் –அத்தியாயம்-8, சுலோகம் – 379
Secondary Sources
 • மனுநீதி- ஜாதிக்கொரு நீதி – தந்தை பெரியா
 • கீதையின் மறுபக்கம் – கி.வீரமணி
 • மனு தர்ம தந்திரம்… - ‘விடுதலை’ இராசேந்திரன்
 • பொசுங்கட்டும் மனுதர்மம் – கலி. பூங்குன்றன்
 • மநு அதர்மம் – சுந்தம்பட்டி வெ.நாராயணசாமி
 • மனுதரும சாஸ்திரம்–கோமாண்டூர் இராமாநுஜாச்சாரியார் (1865Pdf)
 • பகவத் கீதை உண்மையுருவில் – பக்தி வேதாந்தசுவாமி பிரபுபாதா
 • திருக்குறள்-தமிழ்ப் பண்பாட்டுக் கையேடு தொகுப்பு நூல் (USA-ஆண்டு-2000)
 • ஈரடிப் போர் – ஆயிஷா இரா.நடராசன்
 • திராவிடர் கழக வரலாறு – கி.வீரமணி
 • மாபெரும் தமிழ்க் கனவு – தமிழ்த்திசை வெளியீடு
 • மற்றும் 04.11.2020, 20.11.2020 தேதியிட்ட தினமணி நாளிதழ்கள்

This work is licensed under a

CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)