தமிழில்

தமிழில் காண

பெரியார் & பாரதிதாசன் – சிந்தனைகள் ஒப்பீடு

Volume 04, Issue 02 | April 2024 - June 2024

பேரா. முனைவர். இ.கி. இராமசாமி


EK, Ramasamy. 2024. “Periyar & Bharathidasan – Chinthanaigal Oppeedu”. Dravida Pozhil – Journal of Dravidian Studies 4 (2): 91-100.


bibliography

 • பாரதிதாசன் கவிதைகள் – முதல் தொகுதி, செந்தமிழ் நிலையம், புதுக்கோட்டை, 1980, ப.146
 • பாரதிதாசன் கவிதைகள் – நான்கு பகுதிகள், மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, 1991, பக்.417-418.
 • மேலது, ப.332
 • பாரதிதாசன் கவிதைகள் – முதல் தொகுதி, ப.128.
 • மேலது, ப.124.
 • சாமி.சிதம்பரனார், தமிழர் தலைவர், பெரியார் சுயமரியாதைப் பிரச்சார நிறுவன வெளியீடு, திருச்சி, 1971, பக்.166-167.
 • மேலது, ப.217
 • மேலது, பக்.214-215
 • புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன், தமிழியக்கம், பெரியார் சுயமரியாதைப் பிரச்சார நிறுவன வெளியீடு, சென்னை, 1984, ப.29.
 • மேலது.
 • மேலது, ப.55.
 • மேலது, ப.58.
 • மேலது, ப.41.
 • பாரதிதாசன் கவிதைகள் – முதல் தொகுதி, 1980, ப.126.
 • மேலது, ப.148
 • பாவேந்தர் பாரதிதாசன், பன்மணித்திரள், மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, 2010, ப.167.
 • புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன், தமிழியக்கம், ப.86.
 • டாக்டர் நாவலர் இரா. நெடுஞ்செழியன், புரட்சிக்கவிஞர் பாரதிதாசன் வாழ்க்கை வரலாறு, நாவலர் நெடுஞ்செழியன் அறக்கட்டளை, சென்னை, 1994, பக்.122-123
 • பாரதிதாசன், புகழ்மலர்கள், பூம்புகார் பிரசுரம், சென்னை, 1978, ப.50.
 • பாரதிதாசன், ஒரு தாயின் உள்ளம் மகிழ்கின்றது, பூம்புகார் பிரசுரம், சென்னை, 1978, ப.58.
 • பெரியார் ஈ.வெ.ரா. சிந்தனைகள் – 2ஆம் தொகுதி, சிந்தனையாளர் கழகம், திருச்சி, 1974, பக்.1038 – 1039.

This work is licensed under a

CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)