தமிழில்

தமிழில் காண

சுயமரியாதைத் திருமணங்கள் – சமூகமும் சட்டமும்

Volume 04, Issue 01 | January 2024 - March 2024

முனைவர். வா. நேரு


Neru, V. 2024. "Suyamariyathai Thirumanangal – Samoogamum Sattamum”. Dravida Pozhil – Journal of Dravidian Studies 4 (1): 65-75.


bibliography

 • பெண்ணும் ஆணும் ஒண்ணு, ஓவியா,நிகர்மொழி பதிப்பகம்,பக்கம் 98
 • இந்து மதம் எங்கே போகிறது?+ சடங்குகளின் கதை,அக்னிஹோத்ரம் ராமானுச தாத்தாச்சாரியார்,நக்கீரன் வெளியீடு ,பக்கம் 174,177.
 • சுயமரியாதைத் திருமணம்- ஏன், தந்தை பெரியார்,, திராவிடர் கழக(இயக்க வெளியீடு), பக்கம் 1(மூல ஆதாரம் : விவாஹ மந்த்ரார்த்த போதினி,கீழாத்தூர் ஶ்ரீநிவாஸாச்சாரியார் பி.ஓ.எல்.,பக்கங்கள் முறையே 22,59.)
 • சாதி எனும் பெரும் தொற்று –தொடரும் விவாதங்கள்,மு.சங்கையா,சிந்தன் புக்ஸ்,பக்கம் 47.
 • சுயமரியாதைத் திருமணம் தத்துவமும் வரலாறும்- ஆசிரியர் கி.வீரமணி,திராவிடர் கழக இயக்க வெளியீடு,பக்கம் 29
 • பெரியார் சுயமரியாதைத் திருமண நிலையம்,இணையதளம்.. https://periyarmatrimonial.com/ymarriage.php
 • சுயமரியாதைத் திருமணம் தத்துவமும் வரலாறும்- ஆசிரியர் கி.வீரமணி, முன்னுரை- திராவிடர் கழக இயக்க வெளியீடு.
 • விடுதலை ஞாயிறு மலர்,20.01.2024,இசையின்பன்,பக்கம் 11
 • சுயமரியாதைத் திருமணம் தத்துவமும் வரலாறும்- ஆசிரியர் கி.வீரமணி, முன்னுரை- திராவிடர் கழக இயக்க வெளியீடு. பக்கம் 77
 • இந்து மதம் எங்கே போகிறது?+ சடங்குகளின் கதை,அக்னிஹோத்ரம் ராமானுச தாத்தாச்சாரியார்,நக்கீரன் வெளியீடு ,பக்கம் 166.
 • சுயமரியாதைத் திருமணம் தத்துவமும் வரலாறும்- ஆசிரியர் கி.வீரமணி,திராவிடர் கழக இயக்க வெளியீடு,பக்கம் 349
 • ‘தி இந்து’ ஆங்கில நாளிதழ் - 29.09.2023 தமிழில் விடுதலை ஞாயிறு மலர் 07.10.2023

This work is licensed under a

CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)