தமிழில்

தமிழில் காண

தொல்காப்பியப் பூங்கா வழிப் புலனாகும் கலைஞரின் இலக்கணப் புலமை

Volume 2, Issue 1 | January 2022 - March 2022

முனைவர். பி. ஸ்ரீதேவி

எஸ். இராமசாமி (நாயுடு) ஞாபகார்த்தக் கல்லூரி, சாத்தூர்


P, Sridevi. 2022. “Tholkaappiya Poonga vazhi pulanaagum Kalaignarin Ilakkana Pulamai”. Dravida Pozhil – Journal of Dravidian Studies 2 (1):51-64.


bibliography

 • அழகேசன், சு., ‘அழகு இதழ், ஜனவரி 2003, ப.52.
 • En. Britanaica, Vol.18, PP.59 & 592.
 • பரமசிவானந்தம், அ.மு., தமிழ் உரைநடை, ப.47.
 • கருணாநிதி, மு., கலைஞர், தொல்காப்பியப் பூங்கா, ப.33.
 • கருணாநிதி, மு., கலைஞர், தொல்காப்பியப் பூங்கா, ப.18.
 • கருணாநிதி, மு., கலைஞர், தொல்காப்பியர் விருதும்! தூயவர் பாராட்டும்! ப.11.
 • சுப்ரமணியம், வ.அய்., கலைஞர் படைப்புலகம், ப.1.
References
 • 1.அகத்தியலிங்கம் ச.. -மொழியியல் - சொல்லியல் - 1, பெயரியல், அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற்கழகம், அண்ணாமலை நகர், சென்னை (1979)
 • அகத்தியலிங்கம் ச., சொல்லியல் -2, வினையியல், அனைத்திந்தியத் தமிழ் மொழியியற் கழக வெளியீடு - 13. அண்ணாமலை நகர், சென்னை (1982)
 • அரவிந்தன், மு.வை., உரையாசிரியர்கள், மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை (1968)
 • 4.அழகேசன், சு., (தொ. ஆ) இலக்கண ஆய்வு, தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியர் மன்றம், நாஞ்சில் ஆப்செட் பிரிண்டர்ஸ், 69-1 நீதி மன்ற சாலை, நாகர் கோவில் (2001)
 • ஆதித்தன், ஏ., இலக்கணப் புதுமை, சங்கு முத்து வெளியீடு, மதுரை (1982)
 • கருணாநிதி மு. கலைஞர் – தொல்காப்பியப் பூங்கா, தமிழ்க்கனி பதிப்பகம், சென்னை (2003)
 • சண்முகதாஸ், அ., தமிழ்மொழி இலக்கண இயல்புகள், முத்தமிழ் வெளியீட்டுக் கழகம், யாழ்ப்பாணம் (1992)
 • ஜுன்லாரன்ஸ், செ., (ப.ஆ), தொல்காப்பிய இலக்கண மொழியியல் கோட்பாடுகள், உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவன வெளியீடு, சென்னை (2001)

This work is licensed under a

CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)