தமிழில்

தமிழில் காண

வர்ணாஸ்ரமமே ஸநாதனம்

Volume 04, Issue 02 | April 2024 - June 2024

எழுத்தாளர் ஞான. வள்ளுவன்


Gnana Valluvan. 2024. “Varnasramame Sanatanam”. Dravida Pozhil – Journal of Dravidian Studies 4 (2): 69-89.


bibliography

 • 08-09-2023 நாளிட்ட இந்து தமிழ்திசை நாளிதழ்
 • பேராசிரியர் அ.ச. ஞானசம்பந்தன் ஞா.மீரா எழுதிய “பதிணென் புராணங்கள்” என்ற நுாலின் முகவுரை
 • காஞ்சி சங்கராச்சாரியார் சந்திரசேகர சரஸ்வதி எழுதிய “தெய்வத்தின் குரல்-முதல் தொகுதி – பக்கம் 14
 • மேலது - பக்கம் 125
 • மேலது - பக்கம் 126
 • மேலது - பக்கம் 269
 • மேலது - பக்கம் 158-159
 • மேலது - பக்கம் 151-153
 • மேலது - பக்கம் 159
 • மேலது - பக்கம் 154-155
 • மேலது - பக்கம் 1001-1003
 • மேலது - பக்கம் 187-193
 • மேலது - பக்கம் 188-193
 • அசல் மனுதர்ம சாஸ்திரம் (1919 பதிப்பில் உள்ளபடி) கி.வீரமணி அவர்களின் ஆய்வுரையுடன் திராவிடர் கழக வெளியீடு.

This work is licensed under a

CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)