தமிழில்

தமிழில் காண

திராவிட - ஆப்பிரிக்க ஒப்புமைக் கூறுகள்

Volume 1, Issue 4 | October 2021 - December 2021

பேரா. முனைவர். தாயம்மாள் அறவாணன்

மேனாள் தமிழ்த்துறைத் தலைவர், அன்னை தெரசா மகளிர் பல்கலைக்கழகம், கொடைக்கானல்.


A, Thayammal 2021. “Dravida Africa Oppumai Koorugal”. Dravida Pozhil – Journal of Dravidian Studies 1 (4):35-44.


This work is licensed under a

CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)