தமிழில்

தமிழில் காண

பவுத்தம்: எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும் - ஒரு வரலாற்றுப் பார்வை

Volume 2, Issue 2 | April 2022 - June 2022

மு.சங்கையா

M, Sangaiya. 2022. "Buddham: Ezhuchiyum Veezhchiyum”. Dravida Pozhil – Journal of Dravidian Studies 2 (2):53-66.


bibliography

 • இந்து மதம் எங்கே போகிறது-அக்னிஹோத்திரம்ராமானுஜதாத்தாச்சாரியார்-பக்-27
 • இந்திய வரலாற்றில் பகவத் கீதை-பிரேம்நாத் பசாஸ் .பக்150-151
 • புத்தரும் அவரது தம்மமும்-டாக்டர் பாபாசாகேப் அம்பேத்கர்.பக் 93 .
 • பவுத்த அறவியல்-இரா.வீச்சாளன்.பக்-15
 • உலகாயதம்-சட்டோபாத்யாயா -பக் 611.
 • வரலாற்றில் பிராமண நீக்கம்-ப்ரஜ்ரஞ்சன்மணி.பக்140
 • உலகாயதம்- பண்டைக்கால இந்தியப் பொருள்முதல் வாதம் பற்றிய ஆய்வு.- தேவி பிரசாத் சட்டோபாத்யாயா -பக் 604.)
 • வரலாற்றில் பிராமண மதம்-அருணன் . பக்1 44)
 • இந்திய வரலாற்றில் பகவத் கீதை.-பிரேம்நாத் பசாஸ் பக் 186)
 • ஆரிய திராவிடப் போரின் தொடக்கம்- எழில் .இளங்கோ .பக் 6 8)
 • இந்திய வரலாற்றில் பகவத் கீதை-பிரேம்நாத் பசாஸ் -பக் 208.)
 • தமிழர் களம் 12-04-2019.

This work is licensed under a

CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)