தமிழில்

தமிழில் காண

கற்றலும் கற்பித்தலும் - சங்ககாலம் முதல் சோழர்காலம் வரை

Volume 03, Issue 02 | April 2023 - June 2023

மு.சங்கையா

மதுரை


Mu, Sangayya. 2023. “Katralum Karpithalum – Sanga Kaalam mudhal Chozhar Kaalam varai”. Dravida Pozhil – Journal of Dravidian Studies 3 (2): 57-68.


bibliography

 • முற்கால தமிழ்நாட்டு வரலாறு-டாக்டர் க. வெங்கடேசன்.பக் 75
 • முற்கால தமிழ்நாட்டு வரலாறு டாக்டர் க . வெங்கடேசன்.பக் 74
 • திராவிட நாட்டு கல்வி வரலாறு- திராவிட பித்தன்.பக்-24
 • திராவிட நாட்டு கல்வி வரலாறு-திராவிடப்பித்தன் பக்-25
 • இராஜராஜசோழன்-இன்றையபொய்களும்.நேற்றையவரலாறும்-இரா.மன்னர்மன்னன்.
 • history of education in tamil nadu-Dr.Francis S.Muthu.பக்-8
 • பொற்காலங்களும் இருண்ட காலங்களும் பொ.வேல்சாமி பக்கம் 24
 • தமிழ் சமூக வாழ்க்கை- ஆர்.ஆலாலசுந்தரம்.பக் 90.
 • தமிழக வரலாறு சங்க காலம் முதல் 2017 வரை.- பேராசிரியர் ஜே.தர்மராஜ் M.A .M .Phil பக்.79
 • திராவிட நாட்டுக்கு கல்வி வரலாறு நூலில்(பக்.30)திராவிடப்பித்தன்
 • இராஜராஜ சோழன் -இரா.மன்னர் மன்னன்.பக் 151
 • பாண்டி நாட்டு ஊர்களின் வரலாறு முனைவர் வேதாச்சலம் பக்- 101, 104
 • தமிழ்-மொழி இனம் நாடு-கோ.கேசவன்.பக்.115
 • history of education in tamilnadu-Dr.Francis S.Muthu.பக் 36-37

This work is licensed under a

CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)