தமிழில்

தமிழில் காண

நூற்றாண்டுக்கு முந்தைய சைவசபையில் திராவிடமும் ஆரியமும்

Volume 1, Issue 1 | January 2021 - March 2021

பேரா. முனைவர். இரா.அறவேந்தன்

தமிழ்ப் பேராசிரியர், ஜவகர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகம், புதுதில்லி


R, Aravendhan. 2021. ”Nootraandukku munthaiya Saiva Sabaiyil Dravidamum Ariyamum”. Dravida Pozhil – Journal of Dravidian Studies 1 (1):103-108.


bibliography

  • பாளையங்கோட்டைச் சைவசபை மலர் (1912)
  • திராவிட இயக்கக் கருத்தியல் உருவாக்கத்தில் பாளையங்கோட்டை சைவசபையின் பங்களிப்பு (2017)
  • மனு ஸ்மிருதி (அத்தியாயங்கள் VI, VII, VIII, 1X, XI)

This work is licensed under a

CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)