தமிழில்

தமிழில் காண

பெரியாரியல் நோக்கில் நற்றிணை

Volume 2, Issue 1 | January 2022 - March 2022

முனைவர். மு.சு. கண்மணி

சிறீ சேவுகன் அண்ணாமலை கல்லூரி, தேவகோட்டை


MS, Kanmani. 2022. "Periyariyal Nokkil Natrinai”. Dravida Pozhil – Journal of Dravidian Studies 2 (1):67-81.


References

  • பெண் ஏன் அடிமையானாள்
  • தொல்காப்பியம்- களவியல்
  • தொல்காப்பியம் - கற்பியல்
  • பெரியார் விடுதலை
  • பெரியார் குடிஅரசு
  • நம்பியகப்பொருள் வரைவியல்
  • குறுந்தொகை

This work is licensed under a

CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)