தமிழில்

தமிழில் காண

சமகாலப் போலிச்செய்திகளின் போக்கு: இலங்கையில் அடையாளங் காணப்பட்டவை மீதான ஓர் ஆய்வு.

Volume 2, Issue 03 | July 2022 - September 2022

திரு. வி. விமலாதித்தன், பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம், இலங்கை

V, Vimaladithan. 2022. "Sama Kaala Poli Cheithigalin Pokku: Ilangaiyil Adaiyaalam Kaanappattavai Meethaana Or Aiyvu”. Dravida Pozhil – Journal of Dravidian Studies 2 (3):55-66.


This work is licensed under a

CC BY-NC-ND 4.0 (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives)